منتظران قائم(عج)
دینی-مذهبی-علمی
لینک دوستان
لوگوی همسنگران
معبر سایبری بی سنگر

طراح قالب
معبر سایبری بی سنگر

منجی در آیین زردتشت

پیروان آیین زردشت با اعتقاد به نیروی لایزال او، پیوسته در جستجوی نجات بخشی

هستند که نعمت به پرهیزگاران دهد و عقاب به کافران.

در کتاب های مقدس این آیین اشاره به آمدن منجی دارد مثلاً در کتاب «زند» بعد از ذکر

مقابله و مبارزه همیشگی ایزدان و اهریمنان آمده است: «در آن هنگام فتح، و پیروزی و

نصرت ایزدان و منقرض شدن نسل اهریمنان، عالم به سعادت اصلی خود می رسد، و

فرزندان آدم بر صندلی سعادت و برکت خواهند نشست.

جاماسب در کتاب جاماسب نامه از زردشت چنین نقل میکند: « خروج میکند مردیا

زسرزمین تازیان از ذریه هاشم، مردی با سری بزرگ، جسمی عظیم، ساقی بلند، بر

دین جدش، همراه با لشکر بسیار به ایبران روی می آورد و زمین را آباد میکند و نیز پر از

عدل و داد خواهد کرد.»

پس در دین زردشت اشاره به اصل نجات بخشی شده است. و از خلال اشارات مبهم و

کنایه آمیز اوستا میتوان فهمید که آنان پیوسته برای رسیدن به جهانی مطلوب در

کوشش اند. زردشت خود برای رسیدن به چنین روزی میکوشد و از هرمزد یاری میطلبد.

سوشیانسها که پیروان راستین و برحق اویند نیز چنین هدفی را دارند و می خواهند

دنیایی بسازند که فساد و تباهی در آن نباشد.

در کتاب زردشتیان اشاره به موعود جهانی شده است در آنجا که میگوید: در این سه

هزاره هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیانس که جدا جدا در  سر هر هزاره از ایشان یکی

آید و همه کارهای جهان را باز آراید و پیمان شکنان و بت پرستان را در کشور بزند.

در آیین زردشت سه موعود ذکر شده که برهر یک از آنها اسم »سوشیانت« اطلاق شده

است. موعود سوم از اهمیت بیشتری برخوردار است و به او لقب »سوشیانت پیروز«

داده اند. آنان می گویند: »سوشیانت مزدکی به مثاببه کریشنای براهمه و بودای پنجم

بودایی ها و مسیح یعژهودی ها و فارقلیط عیسویان و به منزله مهدی نزد مسلمانان

است.»
ظهور هشیدر همزمان با آغاز هزاره پنجم است که قبل از او دو نفر برای زمینه سازی

 رسالت او قیام می کنند.  این دو نفر نابسامانی ها و آشوب هایی که آرامش مزدیسنان

را بر  هم زده است فرو می نشانند.

این دو نفر بهرام ورجاوند و پشیوتن یا پشوتن است. درباره بهرام ورجاوند آمده است که

خروج او م‍ژده پایان شب سیاه دین و طلوع سپیده امید گروندگان راستکار و درست

پیمانی است که سالها سرزنش بی دینان را تحمل کرده اند. ... او خواهد آمد تا دین

زردشت را سامان دهد ... و با آمدن او بار دیگر زندگی بر چهره نیکان لبخند خواهد زد.

درباره پشیوتن یا پشتون آمده است که او فرزند گشتاسب نجات بخش دیگری است که

برای ترویج و استحکام دین مزدیسنی از کنگدر ظهور میکند. قیام او، آخرین قیام

نیکمردانه ای است که اندکی پیش از هزاره هوشیدر رخ می دهد و هدف او بازسازی دین

 و برپاداشتن آیین های دینی و گسترش آموزشهای آن است.

نزد زردشتیان، جهان در پایان هر یک از هزاره ها، جهانی پر از تباهی و پریشانی است. و

در آیین زردشت اشاره به این نابودی و انحطاط در زمینه های فردی و اجتماعی و واژگونی

اصول و تغییر و تحریف در دین شده است. در زراتشت نامه می خوانیم:

ز مردم در آن روزگاران بد                       ز صد یک نبینی که دارد خرد
نبینی در آن قوم رأی و مراد                      نباشد به گفتارشان اعتماد

منجی در آیین یهود

پیروان ادیان سه گانه ی آسمانی (یهودیان ،مسیحیان،مسلمانان)بر این باورند که آینده

ی نهایی مسیر زندگی انسان خاکی ،پیروزی ایمان بر کفر،حاکمیت حق وعلم وعدالت

اجتماعی و وراثت زمین و پایان خرافات وگونه های انحرافی است.

در قرآن کریم آمده است:"وما بعد از تورات ،در زبور داوود نوشتیم (ودر کتب انبیای پیشین

وعده دادیم )که بندگان نیکوکار من ،ملک زمین را وارث ومتصرف خواهند شد."انبیا/105
                                                                                                         
اینک بررسی این موضوع در "عهدقدیم"وکتب یهودیان می پردازیم:

نجات پرهیزکاران در پایان تاریخ

در مرموز 37از کتاب مقدس یهودیان خطاب به حضرت داوود چنین آمده است:

"کار اشرار تو را نگران نکند وبر گناهکاران حسرت مبر،زیرا مانند گیاه زود پژمرده می شوند

ومثل علف سبز ،سریع خشک می شوند .بر پروردگار توکل کن وکار خیر انجام بده ....

لیکن رهایی ورستگاری نیکوکاران از جانب خداست واو به هنگام تنگی دژ وامان آنان

است .به حق ،پروردگار کمکشان می کند واز اشرار نجاتشان می دهد ورهایی می

بخشد،زیرا تحت حمایت پروردگارند"

 خصوصیات موعود

در سِفراشعیا آمده است :"از تنه (یسی)شکوفه می روید واز ریشه اش شاخه سبز می

شود.روح معرفت وترس از پروردگار ،بر(یسی)مستقر می شود وشادی اش در تقوای

پروردگار خواهد بود .برای مسکینان به عدل قضاوت می کند .با زبان ودهانش زمین را

مجازات خواهد کردوبر نفسی که از میان لبانش بیرون می شود منافق را می میراند.همه ی حیوانات با هم با هم چرا خواهند کرد . زمین از معرفت پروردگار پر خواهد

شد،وهمگی زیر پرچم او خواهند آمد وبه نظر خواهند داشت ،و جایگاه (یسی)رفیع

خواهد شد"

اتفاق یهود ونصارا

به رغم دشمنی تاریخی شدید میان یهود ومسیحیان ،وبه پندار کشتن عیسی به دست

یهود ،پیروان هر دو دین در قرن 19و20میلادی به وحدت نظر در ظهور مسیح وپشتیبانی از

برنامه ای سیاسی رسیدندکه همان برپایی دولت اسرائیل بود ،از این رو که به پندارشان

مقدمه ی ظهور مسیح به شمار می آید ."سفارت بین المللی مسیحیان "در قدس

اشغالی تشکیل شد که اهداف موسسان آن به اختصار چنین بود:"ما بیش از اسرائیلی

ها،صهیونیست هستیم وقدس تنها شهری است که مورد عنایت خدا است وخداوند تا

ابد این سرزمین را به اسرائیل داده است"

 رسوخ عقیده ی نجات در یهودیت

هر کس که به بررسی در آیین یهود بپردازد متوجه میشود که در قرون اخیربه هدف آماده

شدن برای ظهور منجی جهانی که به آن ایمان دارند دست به تحرکات وسیعی در سطح

 بین المللی زده اند .این تحرکات مقدماتی از سال 1914میلادی یعنی سال شروع جنگ

جهانی اول شروع شد که در پی آن یهودیان پراکنده ی در عالم را به فلسطین بازگشت

داده ودولتی یهودی را در آن سرزمین تشکیل دادند.

مهدی موعود (عج)در مزمور داوود

با مراجعه به مرموز 72از مزامیر داوود پی به اشارات جالب به ظهور مهدی موعود میکند:

"بارخدایا!به پادشاه ،سلطنت خود را وبه فرزند پادشاه عدالت خود را ببخش ،تا با نیکی

در میان مردمت قضاوت کرده ...نیکی در روزگار او زیاد وصلح تا زمان زوال ماه عمومی می

شود ....تمام پادشاهان بر او سجده کرده وتمام امت ها خادم او می گردند ،زیرا اوست

که مسکین پناهنده وگرفتار بی یاور را نجات می دهد . اورا بر دل شکسته ومسکین

عطوفت کرده ونفوس مساکین را خلاصی می بخشد"

یهود ونصارا در تعیین این دو شخص یعنی "ملک وفرزندش"اختلاف دارند

یهود می گوید :مقصود از ملک خود حضرت داوود وفرزندش سلیمان نبی است ولی نصارا

می گوید :مقصود به "ملک "عیسی مسیح است.

در جواب تفسیر یهود می گوییم :اولا:از آنجا که حضرت داوود (ع)در مقام خضوع وخشوع

ومناجات با خدا ست معنا ندارد که از خودش تعبیر به "ملک"کند.

ثانیا:آنچه که در این مرموز آمده که تمام پادشاهان بر او سجده کرده بر حضرت داوود

منطبق نمی شود زیرا آن حضرت تنها سلطه اش بر محدودهءفلسطین بوده است .

در پاسخ تفسیر مسیحیان می گوییم :

 • اولا :حضرت مسیح ازدواج نکرد ودر نتیجه از خود فرزندی به جای نگذاشت تا این

که ازخداوند بخواهد که "عدالتش را به فرزندش ملک عطا کند"

 • ثالثا: لذا در پایان می توان نتیجه گرفت که مقصود از "ملک " حضرت رسول اکرم

(ص)ومراد به "فرزند ملک"حضرت مهدی(عج)است.

انتظار مسیحا در آیین یهود

درست است که اقلیتی ناچیز از یهود از یهود براثر دلبستگی شدید به امیدهای قدیم

،تشکیل دولت صهیونیستی را مخالف آرمان مسیحایی شمرده وپیوسته با آن مخالف

کرده اند ،ولی غالب یهودیان آن رااز جان ودل پذیرفته وآن را راهگشای عصر مسیحا

دانسته اند .هم اکنون صهیونیست های اشغالگر فلسطین ،علاوه بر دعاهای مسیحایی

مرسوم ،در پایان مراسم سالگرد بنیانگذاری رژیم اسرائیل غاصب پس از دمیدن در

شیپور عبادت ،این گونه دعا می کنند :"اراده ءخداوند ،خدای ما چنین باد که به لطف او

شاهد سپیده دم آزادی باشیم ونفخ صور مسیحا گوش ما را نوازش دهد"

آرمان قیام منجی

پیشگویی هوشع که"در آن روز خدا کمان وشمشیر وجنگ را از زمین خواهد شکست

وایشان را به امنیت خواهد خواباند "به اتحاد مسالمت آمیز وتثبیت دوباره یاسرائیل ویهودا

در سرزمین خود اشاره می کند ،واشاره به اندیشه های فراملیتی که انبیای متاخر برای

عصر مسیحایی تدارک دیده اند اشاره ای ندارد تا عصر اشعیای نبی که با یک جهان

بینی فراگیر وگسترده همچون یک دولتمرد به حوادث تاریخ می نگریست.

تصور تلمود پیرامون شخص مسیحا روی هم رفته به قرار زیر است :

«یک انسان که نهالی از خاندان سلطنتی داوود است وقداست او تنها به سبب موهبت

های طبیعی وی خواهد بود ،امت های مشرک به دست او نابود خواهند شد وبنی

اسرائیل قوت خواهد گرفت»

اعتقاد منجی در آیین مسیحیت

 • بشارت حضرت مسیح(ع)

مرقس در انجیل خود می گوید :«وبعد از زندانی شدن یوحنا ،یسوع(مسیح)به نزد جلیل

آمد واعلان بشارت می کرد ومی گفت :وقتش نزدیک شده وملکوت خدا نزدیک شده

است پس توبه کنید وبه بشارت ایمان آورید»

ونیز فرمود«بر من واجب است که سایر شهرها را بشارت به ملکوت خدا دهم ،زیرا من

برای این کار فرستاده شده ام»

اشاره به مادر حضرت مهدی(عج)

در رویای لاهوتی آمده است:«آنگاه نشانه ای بزرگ در آسمان پدید آمد ،زنی پیچیده

شده به خورشید وماه در زیر پاهایش وبر روی سرش تاجی است با دوازده ستاره ی

درخشان .زن حاملی که از درد زایمان فریاد می زند ...اوفرزندی پسر به دنیا آورد واوست

کسی که در آینده تمام امت ها را با عصایی از آهن رهبری می کند...»

مطابق دیدگاه شیعه دوازده امامی تفسیر این کلمات بسیار واضح وروشن است ،زیرا

حضرت مسیح در این کلمات به ولادت حضرت مهدی(عج)از حضرت نرجس خاتون اشاره

کرده است .ومقصود او از این که آن زن پیچیده شده به خورشید ،آن است که در رحم او

منور به نور امامت است که از جانب امام حسن عسکری (ع)به رحمش القا شده است

.ومراد از ماهی که در زیر پای او قرار دارد حکیمه خاتون است .ومقصود از تاج شخص

رسول خدا(ص)ومراد به دوازده ستاره ی درخشان ،ذوات مقدسه یدوازده امام معصوم از

ذریه اوست.

ملکوت خدا در عهد جدید

 • در انجیل لوقا آمده است :«حضرت مسیح (ع)به شاگردان خود فرمود :هرگاه نماز گزارید

بگویید :ای پدر ما که در آسمان ها هستی باید نام تو تقدیس شود ،باید ملکوت تو بیاید

،باید مشیت تو وجود پیدا کند ،آنگونه که در آسمان است باید در زمین نیز باشد»

ودر انجیل متی آمده است :«باید ملکوت تو بیاید ،باید آنچه که در در زمین می خواهی

همانند آنچه که در آسمان است تحقق یابد»

هدف از ملکوت الهی در قرآن

هدف از ایجاد خلق ،عبادت وعبودیت مطلقه برای خداوند معرفی شده است .

خداوند سبحان می فرماید:«من جن وانس را به جز برای عبادت خلق نکرده ام

ذاریات /56

این عبادت وعبودیت تنها همان به زحمت انداختن نفس وجوارح در تکالیف معین نیست

بلکه مقصود از آن تنفیذ اوامر الهی است که به جهت اصلاح انسان وجامعه تشریع شده است.

صعود مسیح (ع)به آسمان

مسیحیان ومسلمانان در این جهت اتفاق نظر دارند که حضرت مسیح (ع)به آسمان رفته

والآن زنده است ،مسیحیان می گویند :حضرت مسیح (ع)به دار آویخته شد وسه روز بعد

از کشته شدن ودفن شدن از قبر بیرون آمد وبه آسمان ها صعود کرد .ولی مطابق نظر

مسلمانان که از ظاهر آیات قرآن برگرفته شده حضرت مسیح (ع)به دار آویخته نشد

وکشته نشد بلکه مستقیما به آسمان ها رفت وکس دیگری به جای او به دار آویخته شد

در سوره نساء156-159آمده است :

«ونیز به خاطر کفرشان وتهمت بزرگی که بر مریم زدند .وگفتارشان:که ما مسیح عیسی

بس مریم پیامبر خدا را کشتیم .در حالی که نه او را کشتند ونه بر دار آویختند .لکن امر بر

آنها مشتبه شد .وکسانی که در مورد (قتل)اورا می کنند .وقطعا اورا نکشتند .بلکه خدا

اورا به سوی خود بالا برد .وخداوند ،تولنا وحکیم است .وهیچ یک از اهل کتاب نیست مگر

این که پیش از مرگش به او (حضرت مسیح)ایمان می آورد ،وروز قیامت ،بر آن ها گواه

خواهد بود»

بازگشت حضرت مسیح (ع)

 • الف_در انجیل یوحنا آمده است که حضزت مسیح(ع)به شاگردانش فرمود :«از من

شنیدید ،به شما می گویم :من می روم وسپس به سوی شما باز می گردم...»

 • ب-قرآن کریم

درسوره نساء/159آمده است :«وهیچ یک از اهل کتاب نیست مگر این که پیش از مرگش

به او (حضرت مسیح (ع))ایمان می آورد،وروز قیامت بر آنها گواه خواهد بود»

در سوره زخرف /61هم آمده است:«واو (مسیح)سبب آگاهی در روز قیامت است ،زیرا

نزول عیسی گواه نزدیکی رستاخیز است هرگز در آن تردید نکنید...»

 • ج-روایات

پیامبر (ص)فرمودند:«چگونه است شما را هنگامی که فرزند مریم در میان شما فرود آمده

وحال آن که امام شما از بین شما است »

در جای دیگر می فرمایند :«از ماست کسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز بجای می آورد »

ظهور منجی در آخر الزمان

حضرت مسیح (ع)درباره ی مقدمات قیام ملکوت الهی می فرماید:«وزود است که خبر

جنگ  جنگ ها وشایعه های آن را بشنوید ،مبادا از آن ها فزع نمایید ،زیرا چاره ای جز

تحقق آنها نیست ،ولی در آن هنگام پایان تاریخ نیست»(انجیل یوحنا)

پیامبر (ص)فرمود :«مهدی در آخرالزمان خروج خواهد کرد»  (غیبت شیخ طوسی/ص178)

جهانی بودن دولت منجی

حضرت مسیح (ع)بعد از آنکه فتنه ها وبلاهایی که بشریت قبل از قیام ملکوت الهی به

آنها مبتلا می شود را ذکر می کند،آن گاه به جهانی بودن این بشارت کرده و می

فرماید:«و واجب است که قبل تحقق آن این بشارت به جمیع امت ها اعلان شود»                                                                                                              (انجیل مرقس)

شیخ صدوق(ره)به سندش از پیامبر (ص)نقل کرده که فرمود :«.....وبه طور ختم زمین را

به توسط آخرین حجت ،از دشمنانم پاک خواهم کرد ،وبه طور حتم مشرق ها ومغرب

های زمین را در اختیار او قرار خواهم داد ....تا دعوت مرا علنی کرده وخلق را بر توحید

من جمع نماید»

اوصاف شرکت کنندگان در حکومت عدل جهانی

 • اطاعت :در انجیل مرقس آمده است :«به حق بر شما می گویم :هر کس که

ملکوت خدا را همانند طفل قبول نکند داخل در آن نمی شود »

 • صدق در ایمان :حضرت مسیح به شاگردان خود می فرماید :«من به شما می

گویم :اگر نیکی شما بر نیکی کاتبان وفریسیان زیاده زیاده نگرددد داخل ملکوت آسمان

ها نخواهید شد»

 • عمل به احکام :حضرت مسیح به شاگردان خود فرمود :«هر کس که برای من می

گوید :یا رب ،یارب،داخل ملکوت آسمان ها نخواهد شد ،بلکه کسی در آن داخل می

شود که به خواست پدرم که در آسمان ها است عمل می کند»

 • استضعاف:حضرت مسیح به شاگردانش فرمود :«خوشا به حال شما ای فقیران

!زیرا برشما است ملکوت خدا ، خوشا به حال شما ای گرسنگان در این زمان که در آینده

سیر خواهید شد،خوشا به حال شما ای گریه کنندگان که در آینده خندان خواهید بود»

 • تقوا:حضرت مسیح (ع)به شاگردان خود فرمود :«ومثل ملکوت آسمان ها همانند 

شبکه وتوری است که در دریا افکنده  شده واز هر جنس در خود جای داده است .وچون

پر می شود صیادان آن را به کنار شط آورده واز آب بیرون می آوردند .آن گاه نشسته 

وخوب را در تشتی را در تشتی قرار داده وبد رها می سازند .این چنین خواهد بود پایان

جهان ، زیرا ملائکه می آیند وبدان را از خوبان جدا می منند ودر تنور آتش می اندازند...»

ایمان آوردن مسیح (ع)به نبوت پیامبر اکرم (ص)

سمره از رسول خدا (ص)نقل کرده که فرمود :«عیسی بن مریم فرود خواهد آمد در حالی

که تصدیق کننده  یمحمد وبر ملت او خواهد بود ..»(المعجم الکبیر،ج7،ص221)

رهبری حضرت مهدی(عج)وهمکاری مسیح(ع)

 • حضرت مهدی(عج)وارث شرعی طرح کامل برای حکومت عدل توحیدی است که

رسول خدا محمد مصطفی (ص)برای بشریت به ارث گذاشته است.

 • مطابق برخی از روایات اسلامی ،حضرت مسیح (ع)از این که امام  جماعت را بعد

از فرود آمدنش از آسمان برعهده می گیرد امتناع می کند ،وامامت را به فردی از افراد

امت اسلامی واگذار می کند ،این خود دلیل بر آن است که رهبری نهضت جهانی با

حضرت مسیح (ع)نیست.

 • خلاف حکمت الهی است دینی که نسخ شده به توسط رهبرش دوباره اجرا شود

،در حالی که رهبری از رهبران دین زنده وناسخ وجود داشته باشد.

 • مطابق آنچه که قبلا اشاره شد از اناجیل استفاده می شود که حضرت عیسی

 (ع)به کمک "فرزند انسان"می آید ودر ملکوت خدا که به دست او بر پا خواهد شد سهیم

می شود واو کسی غیر از حضرت مهدی (ع)نیست


موضوعات مرتبط: ()

برچسب‌ها:
.:. .:.
>
درباره وبلاگ

ای یوسف زهرا ! جهانی در انتظار توست و تو در انتظار آنی که ما به خویش بازگردیم .. اللهم عجل لولیک الفرج