دماسنج و انسان!

سلام .حال شما؟
دستگاه دماسنج رو دیدید بچه ها؟که چطور خودش رو با محیط تنظیم میکنه؟!اگه شرایط گرم باشه جیوه اون بالا میره و اگه سرد باشه ....ادم ها هم همینطورن بعضیا عین دماسنجن!  و خودشون رو با شرایط تنظیم میکنن...ینی اگه ادم ها با اونا گرم بگیرن پرواز میکنن و اوج میگیرن و اگه با اونا سرد بگیرن وا میرن.شل میشن!و در نهایت افسرده میشن!
و اما پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم این طور نبود و ایشون آمپر دهان مردم نبود!  یعنی دهان بین نبود,بلکه جهان بین بود.جهان بینی داشت و جهان بینی ایشون خدا بود و خودش رو با خدا تنظیم میکرد!و نگاه میکرد ببیند چه چیزی در چشم خدا حقیره.همون در چشمش حقیر میشد!
*حقر شیئا فحقره صغر شیئا فصغره

/ 0 نظر / 15 بازدید